Jaunumi

17 Feb Iespējas reģistrēt uzņēmumu

Mēs atrodamies loģistikas ceļu krustpunktā, tūkstošiem kilometru attālumā no piegādes ķēžu sākuma un beigām. Mūsu klientiem nav iespējas būt kopā ar savu preci šajā garajā ceļā. Tomēr nepieciešama kāda vieta, kur apkopot apjomus, sakārtot grāmatvedību. Ideāla vieta šādām darbībām ir Latvija -Eiropas savienības valsts ar izvērstu banku sistēmu, muitas un akcīzes noliktavu tīklu, daudzās valodās runājoša un NATO aviācijas aizsardzībā. Tādēļ loģisks solis ir mūsu piedāvājums klientiem – UZŅĒMUMA REĢISTRĀCIJA MŪSU ADRESĒ, ar mērķi padarīt klientu preču un finanšu plūsmu pārskatāmāku un vieklāk izsekojamu.

Mēs sniegsim bez maksas visas nepieciešamās konsultācijas, un veiksim visas nepieciešamās darbības, pamatojoties uz klientu pilnvarojumu, lai reģistrētu Sabiedrību ar ierobežotu atbildību Eiropas Savienībā, piereģistrēsim šo sabiedrību Pievienotās vērtības nodokļa reģistrā, sakārtosim EORI numuru, atvērsim norēķinu kontu kredītiestādē, kā arī, izmantojot mūsu ilggadīgu sadarbības partneri, veiksim šī uzņēmuma grāmatvedības apkalpošanu, kas tajā skaitā ietver atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu finanšu un statistikas iestādēm.

Maksa par uzņēmuma reģistrāciju – tikai valsts nodevas un notāra pakalpojumu maksas apmērā, kas variētu no EUR 100.00 līdz EUR 200.00 (atkarībā no uzņēmuma dalībnieku un vadības locekļu skaita), uzņēmuma reģistrācija PVN reģistrā un uzņēmuma juridiskās un pasta adreses izmantošana – bez maksas, norēķinu konta atvēršana un apkalpošana kredītiestādē – saskaņā ar attiecīgās bankas cenrādi, grāmatvedības apkalpošanas maksa – atkarībā no grāmatvedības dokumentu skaita.

Izmantojot šo unikālo iespēju, mūsu klienti ievērojami palielina savu preču un naudas plūsmas kontroli, ieguldot minimālus līdzekļus.

esbiz