Jaunumi

13 Oct Akcīzes garantija

Mēs piedāvājam pilnu Akcīzes nodokļa garantiju visa veida alkoholiskajiem dzērieniem klientu kravām, tajā skaitā kravām, kas paredzētas realizācijai Latvijā, kā arī eksportam uz trešajām valstīm, un pārvietošanai uz citu akcīzes vai vairumtirdzniecības noliktavu ES, tajā skaitā Latvijas republikā.

Tādejādi mūsu klienti ir atbrīvoti no jebkādām saistībām attiecībā pret iespējamo akcīzes nodokļa parādu, tiem nav nepieciešams iegūt licenci akcīzes noliktavas turētāja darbībai, līdz ar to nav jātērē resursi kredītiestādes un/vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas iegūšanai – mēs uzņemamies saitības jūsu vietā!
Ja jūs esat jauns uzņēmums, jūs sākat savu darbību, bet jums ir ierobežoti resursi, vai arī šajā nozarē esat pieredzes bagāti, bet jūsu darbībai ir sezonāls raksturs – mēs jums palīdzēsim ar visu, kas sasitīts ar alkoholisko dzērienu kravu pieņešanu glabāšanā, apstrādi, uzglabāšanu, tālāku pārvietošanu.

exc

eAD dokumentu apstrāde

Jūs vēlaties iegādāties akcīzes preces no jebkura piegādātāja ES, bet jums nav akcīzes noliktavas licences, bet piegādātājs nevēlas uzņemties saitības, izdodot Vienkāršoto akcīzes preču pavaddokumentu (SAAD), kas liek jums piegādes brīdī veikt akcīzes nodokļa nomaksu. Mēs piedāvājam izmantot mūsu akcīzes noliktavu, kas jums dod iespēju saņemt preces ar piegādātāja izdotu akcīzes preču pārvietošanas dokumentu (e-AD).

e-AD lietošanas galvenā priekšrocība – piegādātāja akcīzes nodokļa nomaksas saitības izbeidzas ar brīdi, kad mēs mūsu klientu vārdā šīs preces pieņemam akcīzes noliktavā.

Veicot tranzīta procedūru šādām kravām, nelietderīgi tiek palielinātas izmaksas, kuras saistītas ar visa veida muitas formalitāšu kārtošanu, un iespējamo nodokļu parāda segšanas garantijas iegūšanai.

Savukārt pēc preču saņemšanas un/vai apstrādes mūsu akcīzes noliktavā gadījumā, ja preces tiek realizētas Latvijā, akcīzes nodokļa nomaksu no akcīzes noliktavas ievestajām precēm nepieciešams veikt tikai līdz sekojošā meneša 10.datumam. Mēs uzņemamiem pilnu akcīzes preču – alkoholisko dzērienu – akcīzes nodokļa saistības to uzgabāšanas laikā mūsu noliktavā, ieskaitot visu formalitāšu kārtošanu, kas sasitītas ar šo preču uzskaiti, e-AD dokumentu apstrādi EDS, visa veida atsksaišu sagatavošanu, kā arī pašu Latvijas republikas akcīzes peču marku (alkoholam) pieprasīšanu, saņemšanu, līmēšanu, uzskaiti jūsu uzdevumā.