Noderīgā informācija: Incoterms

Starptautiskie Tirdzniecības Noteikumi (Incoterms)

Incoterms 2010 noteikumu versija sastāv no 11 terminiem, kuri sadalīti četrās grupās.

Terminu grupu skaidrojums:

E– termins nozīmē minimālas pārdevēja saistības: pārdevējam jānodod prece pircēja rīcībā iepriekš norunātajā vietā, parasti – pārdevēja telpās. Praksē pārdevējs bieži palīdz iekraut preci pircēja transporta līdzeklī. Ja pircējs vēlas, lai pārdevējs veiktu tālākas darbības, tam jābūt atrunātam preču pārdošanas līgumā.
F– termini paredz, ka pārdevējs piegādā preci transportēšanai saskaņā ar pircēja instrukcijām. Gadījumā, kad piegādes vieta ir pārdevēja telpas, piegāde skaitās pabeigta, kad prece ir iekrauta pircēja transporta līdzeklī; citos gadījumos piegāde ir pabeigta, kad prece ir pircēja rīcībā bez izkraušanas no pārdevēja transporta līdzekļa.
C– termini uzliek pārdevējam saistības slēgt pārvadājuma līgumu uz parastiem nosacījumiem un apmaksāt to. Tāpēc punktam, līdz kuram jāveic transportēšanas apmaksa, jābūt noradītam pēc atbilstošā C termina. Saskaņā ar CIF un CIP terminiem pārdevējam jāapdrošina prece un jāapmaksā tā.
D – saskaņā ar D terminiem pārdevējs ir atbildīgs par preču piegādi norunātajā vietā vai noteiktā punktā importa valstī. Pārdevējam jā uzņemas visi riski un izdevumi, piegādājot preci līdz šai vietai.

Jebkurš transportēšanas veids

· EXW – No rūpnīcas (nodošanas vietas nosaukums)

· FCA – Franko pārvadātājs (nodošanas vietas nosaukums)

· CPT – Transportēšana apmaksāta līdz (galamērķa vietas nosaukums)

· CIP – Transportēšana un apdrošināšana apmaksāta līdz (galamērķa vietas nosaukums)

· DAT – Piegādāts līdz terminālam (galamērķa vietas vai ostas termināla nosaukums)

· DAP – Piegādāts līdz vietai (galamērķa vietas nosaukums)

· DDP – Piegādāts ar nodevas samaksu (galamērķa vietas nosaukums)

Transportēšana pa jūru un iekšējiem ūdensceļiem

· FAS – Franko gar kuģa bortu (iekraušanas ostas nosaukums)

· FOB – Franko uz kuģa klāja (iekraušanas ostas nosaukums)

· CFR – Cena un frakts (galamērķa ostas nosaukums)

· CIF – Cena, apdrošināšana un frakts (galamērķa ostas nosaukums)

incoterms2010

Kontakti
Wellman Logistics

Mēs piedāvājam pilnu pakalpojumu kompleksu kravu pārvadājumiem, uzglabāšanai, papildu apstrādei, organizējot muitas formalitāšu nokārtošanu un kravu transportēšanu “no durvīm līdz durvīm”

Lasīt vairāk