Jaunumi

14 Jul SIA Wellman Logistics saņēma licenci zāļu ražošanai

Jūlija sākumā SIA Wellman Logistics saņēma Zāļu valsts aģentūras izsniegu speciālo atļauju jeb licenci zāļu ražošanai.

Saskaņā ar labas ražošanas prakses standomandartiem (GMP) Wellman Logistics zāļu lieltirgotavā ir izveidota un aprīkota ražošanas nodaļa, kurā lieltirgotavas klientiem tiek piedāvāti sekojoši pakalpojumi:

  • Medikamentu un uztura bagātinātāju iepakošana/pārpakošana
  • Lietošanas instrukciju ievietošana
  • Marķēšana
  • Ražotāja apstiprinātu etiķešu un uzlīmju izvietošana uz sekundārā iepakojuma

Zāļu valsts aģentūras speciālā atļauja zāļu ražošanai NR.: R50/1

certmed123
Visi pakalpojumi tiek veikti atbilstoši labai ražošanas praksei (GMP) un Latvijas tiesību aktu prasībām.
Ražošanas telpu aprīkojums nodrošina optimālus apstākļus gan istabas temperatūras, gan termojutīgu produktu apstrādei.

Wellman Logistics zāļu lieltirgotavas un ražošanas nodaļas darbinieki ir apmācīti un ievēro Labas ražošanas un Labas izplatīšanas prakses principus, nodrošinot visu nepieciešamo ātrai un kvalitatīvai medikamentu pieņemšanai, apstrādei, uzglabāšanai, dokumentācijas sagatavošanai, komplektēšanai un izsniegšanai.

Jau ir noslēgti pirmie sadarbības līgumi par šo pakalpojumu sniegšanu!

Wellman Logistics noliktavu komplekss atrodas Salaspilī, blakus stratēģiski nozīmīgiem autoceļiem. Uzņēmums ilgtermiņā uzlabo servisa kvalitāti, domājot par esošo klientu apmierinātības nodrošināšanu un jaunu klientu piesaisti, kļūstot par centrālo punktu medikamentu kravu maršrutā no rietumu ražotājiem pie saņēmējiem ES un NVS valstīs.

shutterstock_90493048