Jaunumi

02 Nov Atzītā nosūtītāja un saņēmēja status

Atzītā nosūtītāja status

Atļauja atzītā nosūtītāja statusa izmantošanai nodrošina komersantiem (atļauju turētājiem) iespēju pieteikt preces tranzīta procedūrai atļaujā noteiktajās vietās, iesniedzot muitas deklarāciju elektroniskā veidā Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās, un izlaist tranzīta procedūrai elektroniski pieteiktās preces patstāvīgi (neuzrādot preces un tranzīta deklarāciju nosūtītāja muitas iestādē), ja muitas iestāde komersantiem (atļauju turētājiem) nav paziņojusi par nepieciešamību pārbaudīt muitojamās preces un muitojamo preču dokumentus.

Atzītā saņēmēja status

Atļauja atzītā saņēmēja statusa izmantošanai nodrošina komersantiem (atļauju turētājiem) iespēju tranzīta procedūras ietvaros saņemt preces atļaujā noteiktajās vietās, noslēdzot tranzīta procedūru elektroniskā veidā Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās, un izlaist preces patstāvīgi (neuzrādot preces un tranzīta deklarāciju saņēmēja jeb galamērķa muitas iestādē), ja muitas iestāde komersantiem (atļauju turētājiem) nav paziņojusi par nepieciešamību pārbaudīt muitojamās preces un muitojamo preču dokumentus.

Atzītā nosūtītāja status un atzītā saņēmēja status tiek izmantots tikai tajā dalībvalstī, kurā atļauja ir izsniegta.

customs