Jaunumi

04 Jun Akcīzes preču iznīcināšana

Jebkuras kompānijas darbība ir saistīta ne tikai ar ražošanas procesu, bet arī ar atkritumu veidošanos. Pašreizējā likumdošana paredz uzņēmumu pilnu atbildību par savlaicīgu atkritumu iznīcināšanu. Alkoholiskā un bezalkoholiskā produkcija arī paredzēta iznīcināšanai, ja tā ir potenciāli bīstama cilvēka veselībai un dzīvībai.

Iemesli alkoholiskās un bezalkoholiskās produkcijas iznīcināšanai var būt dažādi:

  • Nekvalitatīvu izejvielu izmantošana;
  • Uzglabāšanas nosacījumu neievērošana, piem., temperatūras režīma pārkāpšana;
  • Derīguma termiņa izbeigšanos;
  • Konstatētie pārkāpumi tehnoloģiskajā procesā;
  • Citi iemesli.

Kompānija WELLMAN LOGISTICS nodrošina iznīcināšanas pakalpojumu pilnu kompleksu, ieskaitot savākšanu, transportēšanu, iznīcināšanu, alkohola un bezlkohola produkcijai, kā arī mūsu muitas noliktavas teritorijā muitas statusā esošo produkciju.

Mēs saprotam, ka nelikvīdas preces ir balasts uzņēmumiem, kā arī vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības veikaliem. Lai Jūsu uzņēmums neciestu finanšu zaudējumus, mēs palīdzēsim atbrīvoties no nelikvīdu precēm kvalitatīvi un operatīvi, ievērojot visus noteikumus un pastāvošās normas.

Augsta līmeņa profesionalitāte un mūsu kompānijas darbinieku peredze garantē, ka alkohola produkcijas iznīcināšanas process noritēs bez jebkādiem apgrūtinājumiem.

Izlemot izmantot mūsu pakalpojumus, Jūs iegūsiet:

  • Individuālu pieeju, ievērojot Jūsu konkrēto situāciju;
  • Operatīvu iekraušanu un savlaicīgu nekvalitatīvas preces izvešanu;
  • Nelikvīdas preces iznīcināšanas apliecināšo dokumentu nodrošināšanu klientam.

Mēs garantējam, ka alkohola preču izvešana un iznīcināšana noritēs, ievērojot visus drošības noteikumus un pastāvošās normas.

Alkohola produkcija, kas atrodas muitas statusā, tiks iznīcināta muitas iestādes pārstāvju klātbūtnē.

Akcīzes preču iznīcināšana ir viena no mūsu kompānijas pakalpojumiem. Mēs garantējam augstas kvalitātes apkalpošanu un definēto uzdevumu operatīvu izpildi.

Kompānijas WELLMAN LOGISTICS darbība paredz profesionālu, ātru un vieglu alkoholisko un bezalkoholisko produkciju iznīcināšanu Jūsu uzņēmumam.