Jaunumi

02 Nov Vienkāršotā un vietējā deklarēšana

Vienkāršoto procedūru atļauju Valsts ieņēmumu dienests (VID) izsniedz vienkāršotās deklarēšanas procedūras un/vai vietējās muitošanas procedūras piemērošanai.

Atļaujā nosaka vietu vietējās muitošanas procedūras piemērošanai un nosacījumus vienkāršotās deklarēšanas procedūras un vietējās muitošanas procedūras piemērošanai.

Vienkāršotā deklarēšana
Vienkāršoto procedūru atļauja vienkāršotās deklarēšanas procedūrai nodrošina komersantiem (atļauju turētājiem) iespēju pieteikt preces muitas procedūrai, iesniedzot vienkāršotu deklarāciju, kuru vēlāk saskaņā ar vienkāršoto procedūru atļaujas nosacījumiem papildina ar vispārējo, periodisko vai apkopojošo deklarāciju.

Vietējā deklarēšana (vietējā muitošanas procedūra)
Vienkāršoto procedūru atļauja vietējās muitošanas procedūrai nodrošina komersantiem (atļauju turētājiem) iespēju pieteikt preces muitas procedūrai vienkāršoto procedūru atļaujā noteiktajās vietās, iesniedzot muitas deklarāciju elektroniskā veidā Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās, un izlaist muitas procedūrai elektroniski pieteiktās preces patstāvīgi, ja muitas iestāde komersantiem (atļauju turētājiem) nav paziņojusi par nepieciešamību pārbaudīt muitojamās preces un muitojamo preču dokumentus.

customs